Het bedrijf.

SB-Technics engageert zich als partner in uw opleidingsbehoeften.

Bedrijfsfilosofie.
De bedrijfs-filosofie is gegroeid uit een jarenlange ervaring als Technical Trainer en vormt dan ook de fundamentele basis voor uw bedrijf. SB-technics stelt dan ook de trainee voorop en kijkt hoe ieder indivudu de vooropgestelde doelstelling kan behalen. In een sterk evoluerende technische wereld worden de competenties van éénieder doorslaggevend op de werkvloer. Het in kaart brengen van deze competenties en bijsturen door middel van opleiding op maat vormen dan ook de grondslag tot het oprichten van SB-Technics.

De Trainer
Beke Stefan heeft als Zaakvoerder een jarenlange ervaring in het verstrekken van technische opleidingen. Tevens herkent hij de problemen op de werkvloer en zoekt oplossingen.Diverse opleidingsinstituten deden reeds beroep op zijn diensten. Ook vanuit het sectorfonds (Educam) werd beroep gedaan op hem voor niet alleen het verstrekken van opleidingen maar nam ook deel aan de ontwikkelingscel. Hier werden de behoeften voor de sector bepaald en aan de hand van deze gegevens werden opleidingsplannen ontwikkeld.

Geschiedenis
In 2003 werd SB-Technics opgericht. Na meer dan 15 jaar als technical trainer bij diverse importeurs en als docent Autoelectronica Diagnosetechnicus werd de vraag naar een partner voor opleiding op maat en deskundig advies steeds pertinenter. Uit deze nood werd overgegaan tot het oprichten van SB-Technics.

MISSIE/VISIE
Algemeen kennisniveau te verhogen in werkplaatsen. De filosofie "Right fix - First time" implementeren. Als professionele partner voor het garagebedrijf, technische werkplaatsen voor rollend materiaal en rechtbanken, advies verstrekken in technische aangelegenheden en competentiebepaling.

 
 
  Site Map